Disclaimer

Algemeen
Loods of stock BV, verleent je toegang tot https://www.loodsonline.com (hierna te noemen "de webshop") en nodigt je uit de op de webshop aangeboden producten te kopen. Loods of stock BV behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud van de webshop aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover enige mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Loods of stock BV doet er alles aan om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze inspanning en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten in de webshop geldt een voorbehoud voor kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Loods of stock BV, Loodsonline.com of de webshop. Loods of stock BV, Loodsonline.com en de webshop dragen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de webshop.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en soortgelijke zaken op de webshop, liggen bij Loods of stock BV en mogen alleen worden gebruikt met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loods of stock BV. Zonder deze toestemming is het verboden om de beschermde inhoud van de webshop in andere programma's of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor welk doel dan ook. De webshop kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Sale

Unavailable

Sold Out